Energimærke

Hvad er energimærkning af boligen?

Det har siden 2010 været et lovkrav at alle boliger der annonceres til salg, skal have et energimærke. Energimærkningen er en skal fra A til G, hvor A er det mest energieffektive. Boligens energimærke er udtryk hvor effektiv ejendommens forventes eller beregnes at være. Det vil sige at mærkningen ikke er udtryk for det faktiske energiforbrug.

Hvordan beregnes energimærket?

Energimærkningen tager udgangspunkt i en gennemgang af din bolig, foretaget at en beskikket energikonsulent. Energikonsulenten gennemgår boligen for en lang række faktorer:

Taget og isolering

Tagets alder og konstruktion og vigtigst kvalitet af isolering. Det anbefales at der er mindst 300mm mineraluld isolering eller lignende. Om isolering er placeret oppe under taget eller over loftet bør ikke have den store betydning, så længe det er det opvarmede område der er isoleret.

Vinduer, døre og ovenlys

Antal vinduer og kvaliteten heraf. Her bør der anvendes termoruder (energivinduer) i alle vinduer.

Gulve og terrændæk

Hvordan ergulve og underliggende terrændæk lavet og er brugt isolering og i hvilken tykkelse

Ventilation

Her gennemgås boligens ventilation. Det kan variere fra genveksanlæg til alm. ”manuel” ventilation med vinduer.

Varmeanlæg

Her gennemgås varmeanlægget (fyrets) alder og stand, og om der er alternative opvarmingskilder såsom varmepumper.

Varmt vand,  fordeling og automatik

Hvor gammel er vandvarmere/varmtvands-beholderen, og hvordan fordeles det varme vand i boligen. Der skal helst være automatiske termostater i alle større rum.

Forslag til energiforbedringer

I energimærknings-rapporten vil der også være forslag til forbedringer. Forslagene tager udgangspunkt i boligen, og vil omfatte alt fra øget isolering til udskiftning af varmtvandsbeholder. Man vil også have regnet på om solcelle og/eller varmepumpe med fordel kan installeres.

Hvem udarbejder energimærket?

Kun beskikkede energikonsulenter kan udarbejde et gyldigt energimærke på en bolig. Energikonsulenten certificeres af Energistyrelsen, og skal opfylde en faglige krav såvel som gennemgå et uddannelsesforløb og bestå en eksamen. Det vil typisk være fagfolk og ingeniører, der også fungerer som beskikkede bygningssagkyndige, der certificeres som energikonsulenter. På den måde kan den samme person udarbejde en tilstandsrapport samtidigt med energimærket.  PÅ sparenergi.dk kan du finde en liste over de nærmeste certificerede energikonsulenter: https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/find-energimaerkningsfirma

Faktisk vs beregnet forbrug

Klassificering på skalaen vil tage udgangspunkt i et beregnet forbrug baseret på ovenstående faktorer. Der kan derfor være betydelige afvigelser i forhold til det faktiske forbrug, afhængig antal beboere og deres adfærd, såvel hvordan seneste vintre har været. Men uanset vil det altid vær ene god idé at tjekke om ikke det faktiske forbrug ligger tæt på det beregnede forbrug, og om ikke andet bør man være i stand til at forklare større afvigelser.

Energimærkets varighed og gyldighed

Energimærkning af en bolig er typisk gyldigt i op til 10 år efter dens udarbejdelse, såfremt den blev lavet efter 2017. Energimærket fra før 2017 har som udgangspunkt 7 års gyldighed. Varighed og gyldighed vil fremgå af energimærke-rapporten. Såfremt boligen ombygges

Find dit energimærke: https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/find-dit-energimaerke