Elinstallationsrapport

Elinstallationsrapporten er en rapport udarbejdet af en autoriseret elinstallatør, og er en uvildig gennemgang af boligens el-installationer, baseret på en fysisk og visuel gennemgang af boligen. Ofte udarbejdes den sammen med en tilstandsrapport, idet den er forudsætning for at køber og sælger kan tegne ejerskifteforsikring.

Hvad indeholder elinstallationsrapporten

Elinstallationsrapporten er resultatet af elektrikerens gennemgang af boligens elinstallationer, herunder eltavler, stikprøver på aftagelige installationer og lampeudtag. Man vil også tage udgangspunkt i sælgers oplysninger om elinstallationer, såvel som foretage spændingsmålinger udvalgte steder.

Hver fejl der findes gives en karakter ud fra en specifik skala.

Skala og karaktersystem

  • IB: Ingen bemærkninger.
  • K0: Praktisk eller visuel mangel der kan påvirke en købers indtryk, men som ikke udgør en funktionel mangel.
  • K1: Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden
  • K2: Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen
  • K3: Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen. Det vil typisk være varmemærkede kabler eller kabler uden isolering med risiko for stød.
  • UN: Bør undersøges nærmere

Hvem bestiller elinstallationsrapporten

I forbindelse med et boligsalg vil det være sælger der forestår bestilling og rekvirering af elinstallationsrapporten, såvel som sælger også får udarbejdet tilstandsrapport og med udgangspunkt i disse dokumenter får indhentet tilbud på ejerskifteforsikring.

Elinstallationsrapport pris

En elinstallationsrapport varierer meget i pris, og kan den bedste pris fås når den bestilles som del af en pakke med tilstandsrapport og energimærke. Bestil alene vil den koste ca 2.000-3.000 kr, afhængig af boligens alder og størrelse. Sikkerhedsstyrelsen har tidligere håndhævet en maksimalpris, men denne er pt. frigivet, så det vil være op den enkelte el-installatør at sætte prisen.

Elinstallationsrapport gyldighed

Elinstallationsrapporten er kun gyldig i 1 år.

Huseftersynsordningen og tilstandsrapporten

Huseftersynsordningen er en ordning, hvor køber og sælger kan opnå en stor grad af sikkerhed i forbindelse med bolighandel. Som køber kan rette krav om erstatning for fejl og mangler mod forsikringsselskabet fremfor en mere eller oftest mindre illikvid sælger. Således kan sælger få udarbejdet en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport, og indhente tilbud på en ejerskifteforsikring.  Køber kan undlade at benytte sig af tilbuddet, men må være indstillet på at være begrænset i sin mulighed for i fremtiden, at håndhæve evt erstatningskrav mod sælger.

Såfremt både køber og sælger køber ejerskifteforsikringen, der som udgangspunkt har en varighed på 10år, vil de dermed begge opnå flere fordele, skulle der mod forventning opstå problemer efter køber har overtaget boligen. Ved konstatering af fjel og mangler vil køber i første omgang gå til forsikringsselskabet med henblik på afklaring af, om den er dækket af forsikringen.