Tilstandsrapport Sommerhus

Sommerhuse er ofte af ældre dato, og der er derfor højere sandsynlighed for at slid og skader på bygningsdele på sommerhuse fremfor på nyere huse.

Af den grund det være en fordel for sælger, at sikre mod fremtidige krav fra køber. Krav der opstår på baggrund af skjulte fejl og mangler, som man som sælger bærer ansvaret for i op til 10 år efter sommerhuset er solgt.

Men sikrer sælger sig ved at få udarbejdet en tilstandsrapport og indhentet tilbud på ejerskifteforsikring, kan sælger opnå beskyttelse via huseftersyns-ordningen, således at købers fremtidige krav i stedet skal rettes mod forsikringsselskabet.

Har sælger fået udarbejdet en tilstandsrapport, kan køber ikke efterfølgende rette krav baseret på de fejl og mangler der måtte være nævnt heri.

Tilstandsrapporten er ikke lovpligtig

Tilstandsrapporten er en del af huseftersynsordningen, der yder økonomisk beskyttelse for sælger og køber i en bolighandel – men det er en frivillig ordning, som sælger ikke er forpligtet at deltage i. Derfor sælger spare de ca 10.000 kr på en tilstandsrapport + elinstallationsrapport – i hvert fald på den korte bane. til gengæld vil sælger kunne blive ansvarlig for langt større beløb såfremt der skulle opstå fejl og mangler indenfor de efterfølgende 10 år. En risiko der som sagt er tilstede ved især huse af ældre dato, herunder sommerhuse og fritidshuse.